Bestuur Wageningse School Vereniging

Het bestuur van de Wageningse School Vereniging bestaat uit een uitvoerend en toezichthoudend deel.

Uitvoerende bestuursleden zijn:
Paul van den Brink, penningmeester
Arjen Galema
Alice Haak, directeurbestuurder

Toezichthoudende leden zijn:
Hendrik-Jan Hanning, voorzitter
Anita Jurgens
Marlies de Wit
Maarten Kessel
Patrick Koops
Joep Cuppen

Medezeggenschapsraad
Namens de ouders:
Helga Bongers
Mathy Lips
Remko van Brakel

Namens het team:
Ron de Groot
Astrid van Engel
Hanneke Peeters

Activiteitencommissie
Voorzitter: Janneke Stam

 


logo