Bestuur Wageningse School Vereniging

Het bestuur van de Wageningse School Vereniging bestaat uit een uitvoerend en toezichthoudend deel.

Uitvoerende bestuursleden zijn:
Paul van den Brink, penningmeester
Arjen Galema
Alice Haak, directeurbestuurder

Toezichthoudende leden zijn:
Joep Cuppen, voorzitter
Anita Jurgens, secretaris
Patrick Koops
Tim Raats
Laurens Klasen

 

 

Medezeggenschapsraad
Namens de ouders:
Helga Bongers
Luna Heider
vacature
 

Namens het team:
Astrid van Engel
Elsemiek van der Laan
Guido van Lonkhuizen
 

Activiteitencommissie (oudercommissie)
De school heeft een zeer actieve oudercommissie, waarin negen ouders actief zijn. Zij organiseren veel praktische zaken, zoals schoolversieravonden, de sinterklaas en kerstviering, paasviering en het grootse jaarlijkse eindfeest. De activiteitencommissies verleent onder voorzitterschap van Janneke Stam veel hand en spandiensten.

Sportcommissie

Aan de activiteitencommissie is sinds vorig schooljaar een sportcommissie toegevoegd, bestaande uit twee ouders Carolien Koekoek en Barbara Findenegg. De sportcommissie ontlast het schoolteam door de organisatie rondom de vele sporttoernooien waar de school aan deelneemt, te regelen.

 

Kluscommisse

Ook is er een kluscommissie actief. Deze commissie bestaat uit een aantal ouders die af en toe reparatieklusjes in school uitvoeren.

 

 

 

 

 

 

 


logo