De G.J. van den Brinkschool wordt bestuurd door de Wageningse Schoolvereniging, opgezet voor Algemeen Bijzonder onderwijs. Ouders worden lid van de vereniging en betalen contributie. Het woord bijzonder staat voor de bestuursvorm. De school wordt geleid door ouders. Samen met de directeur en het docententeam stelt het door ouders gekozen bestuur van de school het beleid vast.

De Wageningse Schoolvereniging heeft gekozen voor neutraal onderwijs. Alle gezindten en opvattingen zijn welkom op de G.J. van den Brinkschool.

Op dit moment heeft de school ruim 220 leerlingen verdeeld over negen groepen.

schooljaar


logo