De school werkt volgens een jaarklassensysteem. Ieder leerjaar heeft een vooraf vastgestelde hoeveelheid leerstof. Leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd in dezelfde ontwikkelingsfase volgen onderwijs in een vaste groep. De individuele ontwikkeling van kinderen maakt differentiatie noodzakelijk.

We zien het als onze belangrijkste taak om kinderen een goede basis mee te geven voor hun verdere leven. Ons onderwijs richt zich zowel op het bijbrengen van kennis en vaardigheden als op de stimulering van de sociale ontwikkeling.

Dit doen we door de kinderen

• kennis en vaardigheden te leren
• zelfstandig en kritisch in de maatschappij te leren staan
• een open en respectvolle houding t.o.v. elkaar en elkaars opvattingen te ontwikkelen
• een veilige, duidelijke sfeervolle omgeving te bieden
• zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te geven
• zich creatief te laten ontplooien

Vakdocenten
De school heeft een vakdocent voor techniek en voor gymnastiek.

Technieklokaal
De G.J. van den Brinkschool heeft een eigen technieklokaal en een eigen techniekdocent.  De profilering met techniek en wetenschap komt voort uit de behoefte om leerlingen zich op een eigentijdse manier creatief te laten ontplooien. Leerlingen voeren practicumopdrachten uit en maken techniekwerkstukken. We willen leerlingen leren dat techniek boeiend en inspirerend is.

IPC school
In ochtendlessen staan de vakken taal, lezen, spelling, rekenen en schrijven centraal. In de middag staan de IPC lessen centraal. IPC staat voor International Primary Curriculum

Kanjerschool

schooljaar


logo