leer het leren
Leren: een mooie mix

De G.J. van den Brinkschool biedt degelijk onderwijs voor wat betreft rekenen, taal, lezen en schrijven waarbij het gaat om kennis, vaardigheden en inzicht. De goede leerlingresultaten laten zien dat deze aanpak werkt.

De geïntegreerde IPC-aanpak (International Primary Curriculum) voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en expressie wordt in de vorm van eigentijds leren aangeboden. Bij IPC gaat het ook om kennis, vaardigheden en inzicht, maar gaat het aanbod meer uit van het eigentijds leren. In deze tijd heeft het onderwijs de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op en de wereld van nu en de toekomst, de huidige 21e eeuw. Voor zover we nu weten, is dit een wereld waarin informatie, communicatie en technologie altijd en overal beschikbaar zijn. Een wereld die in een hoog tempo verandert en die naast kennis ook de ontwikkeling van ‘brede’ vaardigheden vraagt. Een mooie mix dus van degelijk onderwijs en eigentijdsleren.

schooljaar


logo