De G.J. van den Brinkschool is een school voor neutraal-bijzonder primair onderwijs en staat open voor iedere levensbeschouwing. De school wil kinderen stimuleren tot nieuwsgierigheid, uitwisselen van meningen en wetenswaardigheden, respect en humor.
Kinderen krijgen ruimte om hun mening te geven en op elkaar te reageren. Ook levensbeschouwingen en daarbij horende gewoonten krijgen aandacht. Leerkrachten geven, verweven in aardrijkskunde en geschiedenislessen, informatie over levensbeschouwelijke zaken. Zowel christelijke als niet-christelijke feesten worden besproken.


Onze missie
De missie van de school is om een optimale, veelzijdige ontwikkeling van elk kind te bereiken door middel van adaptief onderwijs met aandacht voor creatieve ontplooiing.

1. Wij creëren een schoolklimaat waarin kinderen en leerkrachten met plezier werken en ruimte, veiligheid en vertrouwen ervaren.

2. Bij ons op school kan elk kind zijn talenten optimaal ontdekken en ontplooien; in het primaire proces stemmen wij ons onderwijs af op onderwijsbehoeften van kinderen en kiezen voor competentie, zelfstandigheid en samenwerken (adaptief onderwijs).

3. Ons onderwijs kenmerkt zich door inspiratie, creativiteit; in evenwichtige samenhang met cognitieve kennis en vaardigheden.

4. Ouders, kinderen en leerkrachten zijn ‘partners in opvoeding’; wij streven naar open communicatie en optimale samenwerking tussen kinderen, ouders en elkaar.

5. Wij staan open voor de (buiten)wereld en maatschappelijke ontwikkelingen.

6. De professionele instelling van de leraar en het team kenmerkt zich door authenticiteit en gezamenlijk afgestemd handelen.

7. Wij kiezen bewust voor de bestuursvorm: één school onder één bestuur met oog voor samenwerking.

 

logo