BrinkBerichten nr. 27

 

logo

BrinkBerichten

Wekelijkse nieuwsbrief
van de G.J. van den Brinkschool

 

Jaargang 2018 - 2019, nr. 27 / 28-03-2019
 Wandelen voor water groep 7 en 8

Afgelopen dinsdag zijn de leerlingen uit de groepen 7 en 8 door de leerlingen uit de andere groepen uitgezwaaid en aangemoedigd voor hun wandeltocht.
Zij liepen namelijk met 6 kilo (sommigen met 6 liter water) in een rugzak 6 kilometer, om zo te ervaren wat het is om met 6 liter water te moeten lopen. Veel kinderen in Afrika lopen dit dagelijks, want voor hen is het niet zo vanzelfsprekend om genoeg schoon water te hebben om  te drinken, douchen, spelen, koken en je handen te wassen. Wereldwijd hebben 1,8 miljard mensen geen toegang tot schoon, veilig water. Dit geldt ook voor veel kinderen in Oeganda en Tanzania. Zij moeten vaak uren lopen om water te halen. Al jaren wordt wandelen voor water door Simavi voor basisschoolleerlingen georganiseerd. Het is gelijktijdig een sponsorloop. Het bedrag dat de leerlingen op deze wijze inzamelen wordt door Simavi besteed aan de bouw van waterpompen. Op onze school is het inmiddels een traditie geworden dat de leerlingen uit groep 7 en 8 hier aan meedoen.Gastles

Ter voorbereiding op het ‘Wandelen voor water’ heeft een vrijwilliger van Simavi een gastles verzorgd en het belang van schoon water uitgelegd, want drinkwater en een goede hygiëne zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde basis.  Ook heeft hij instructie over de sponsorloop gegeven.Leerlingenraad

Deze week is de leerlingenraad, in bijzijn van meester Ron en juf Alice, weer bijeen geweest. De leerlingenraad functioneert erg goed. Ideeën en voorstellen van alle leerlingen die via de ideeënmuur ingebracht zijn, worden besproken. Bekeken wordt wat realiseerbaar is.  Als er een (nieuw) plan uitgevoerd gaat worden zal dat via de Brinkberichten bekend gemaakt worden. Voor de leerlingenraad hebben de leerlingen aan het begin van het schooljaar vertegenwoordigers gekozen. Dit zijn Stijn en Iris H. groep 8 / Pelle en Isa groep 7 / Nico H. en Mila groep 6.Klassenlunch

Vandaag hebben de leerlingen uit groep 8 een gezonde lunch aangeboden gekregen van een grote supermarkt ism Het Voedingscentrum om ze zo kennis te laten met een gezonde lunch, ter voorbereiding op de lunch in het eerste van de brugklas. Maar volgens meester Guido eten alle kinderen al heel gezond! Het is goed om straks ook in de brugklas gezond te blijven eten.
In groep 6 vindt morgen in het kader van hetzelfde thema de les “Over de tong”plaats.
 

Fietscontrole groep 7

Ter voorbereiding op het praktisch verkeersexamen, vrijdag 5 april, zijn de fietsen van de leerlingen uit groep 7 gecontroleerd door een vrijwilliger van Veilig Verkeer Nederland. Volgende week donderdag, 4 april, vindt het theoretisch verkeersexamen plaats.


 
--
www.brinkschool.nl | Contact