BrinkBerichten nr..29

 

logo

BrinkBerichten

Wekelijkse nieuwsbrief
van de G.J. van den Brinkschool

 

Jaargang 2018 - 2019, nr. 29 / 11-04-2019
 

 

Koningsspelen en meesters- en juffendag op vrijdag 12 april 2019

Morgen doen we op school mee met de Koningsspelen. Niet alleen de koning, maar ook de meesters en juffen vieren deze dag gezamenlijk hun verjaardag.  
We starten deze dag met een gezamenlijke opening op het grote plein om 8.30 uur. De deur bij de kleuteringang zal dan ook dicht blijven en we willen jullie vragen om allemaal via het grote plein naar school te komen. De leerlingen mogen verkleed naar school komen.
De leerlingen zullen na de opening op het plein in de klas gaan ontbijten.
We verwachten rond 09.00 uur aan tafel te kunnen. Willen jullie er aan denken dat de kinderen een bord, beker en bestek mee naar school hebben voor het ontbijt.
De leerlingen krijgen morgenochtend een feestelijk tussendoortje van ons, voor de lunch moet wel iets worden meegegeven aan de kinderen.
Wij kijken uit naar een super leuke, sportieve en feestelijke dag!!


Afsluiting thema: Oorlog in mijn buurt

De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben een aantal weken aan dit thema gewerkt. Onder belangstelling van de ouders, de grootouders, de wethouder, de geïnterviewde oorlogsgetuigen, de pers  en externen presenteerden de leerlingen hun ervaringen in het gebouw ‘Thuis Wageningen”, naast de bibliotheek. In groepjes van vier vertelden de leerlingen het verhaal van de geïnterviewde. Zij waren, onder begeleiding, bij een oorlogsgetuige thuis op bezoek geweest. De vragen die de leerlingen stelden waren goed voorbereid. Het was een unieke, diepe ervaring. Zowel bij de leerlingen als de oudere dame of heer.  Het was indrukwekkend hoe de leerlingen het oorlogsverhaal vertelden en hoe zij zich presenteerden. Het is niet niks om ten aanzien van iedereen een verhaal van een ander te vertellen, het moet natuurlijk kloppen, je moet het duidelijk en goed vertellen en ook nog durven. Iedereen was trots. Eén ouder mailde naar school:
“Wat vond ik het prachtig vandaag, bij Thuis. Echt heel ontroerend hoe onze (gelukkig!) zorgeloze kinderen een kijkje hebben mogen nemen in de herinneringen van deze mensen. En hoe deze mensen dan ook weer genieten van de interactie met de kinderen. De kinderen zijn vast van plan meneer Janssen nog eens op te zoeken, en dat ga ik ontzettend faciliteren! Geweldig compliment van Lara (de wethouder) ook, dat onze school voorop loopt in het 'ervaringsonderwijs'.”

Na afloop bedankten de kinderen de ouderen door het geven van een roos en werd de begeleidende instantie ‘Stichting Oorlog in mijn buurt’ bedankt voor hun inzet.


Fototentoonstelling in de hal van school

Van de interviews zijn foto’s gemaakt door onze schoolfotograaf  Sanne van Westeneng. Een aantal daarvan, inclusief een gedicht van Sanne, hangen in de hal. Het is zeer de moeite waard om ze te bekijken. Later wordt deze fotoselectie gepresenteerd in de bibliotheek of in het stadhuis. Beelden zeggen soms meer dan woorden. Alle foto’s worden door school ter beschikking gesteld aan de leerlingen van groep 7 en 8, maar daarover ontvangen deze ouders apart een bericht.


Lente op school

Met dank aan de vader van Peer uit groep 1/2C genieten alle kleuters, maar ook de oudere kinderen,  van maar liefst zeven kuikentjes. Onder een rode warmtelamp en een grote schare bewonderaars, piepen de kuikentjes er vrolijk op los!


 

Gastlezing in groep 8

De oma van Mandy is in groep 8 geweest om haar verhaal te vertellen over het Jappenkamp, dat zij als kind heeft meegemaakt. Ook dit was een bijzondere ervaring die veel indruk gemaakt heeft op de kinderen. Het is goed dat verhalen aan de volgende generatie doorverteld worden. Juist in dit digitale tijdperk zijn de verhalen die van mens tot mens verteld worden heel krachtig!

 


Afscheid LIO-stagiair Chantal

Deze week heeft juf Chantal voor het laatst les gegeven in groep 1/2C. Jammer dat de stageperiode erop zit. Als Leraar In Opleiding was deze stage een afronding van haar studie en kan Chantal binnenkort als volleerde leraar aan de slag. Alvast gefeliciteerd Chantal en bedankt voor je inzet voor de klas en voor onze school. Je zou zo een collega kunnen zijn!

 


Ingekomen bericht

De Natuurontdekkers, onderdeel van IVN, ontwikkelen zomerkampen (een midweek) voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Voor informatie en aanmelden: www.natuurontdekkers.nl

 
--
www.brinkschool.nl | Contact