BrinkBerichten nr. 01

 

logo

BrinkBerichten

Wekelijkse nieuwsbrief
van de G.J. van den Brinkschool

 

Jaargang 2019 - 2020, nr. 01 / 05-09-2019
 

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen, klik dan onderaan deze BrinkBerichten.

Over de rode loper

Wat een feest om weer te beginnen! Alle ouders en leerlingen verzamelden zich afgelopen maandagochtend op het grote plein. Zij werden door Alice welkom geheten en onder luid applaus ging elke groep met zijn/haar leerkracht over de rode loper naar het klaslokaal, inclusief de nieuwe groep 5-8.  Wij hebben er weer zin in en wensen iedereen een prettig en succesvol schooljaar toe!


Hartelijk welkom nieuwe leerlingen en ouders

De nieuwe leerlingen en hun ouders  in groep 5-8, de nieuwe leerlingen in de kleutergroepen en in de overige groepen heten wij langs deze weg extra welkom. Voor u en voor de kinderen is alles nieuw en dat zal best wel even wennen zijn.  Mochten er vragen zijn, u kunt altijd bij de leraren terecht, of bij de contactouders. Een heel fijn schooljaar toegewenst! 


Informatieboekjes per klas en  schoolgids 2019-2020

Ook dit schooljaar ontvangt u de klasseninformatie van ons digitaal in de vorm van een informatieboekje per klas.  Hierin staat de praktische informatie per klas. Voor de algemene informatie verwijzen wij naar de schoolgids. Het informatieboekje en de schoolgids worden in de tweede schoolweek per mail doorgestuurd.

Startgesprekken

In het startgesprek heeft u ongeveer een kwartier de gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht, om af te stemmen en om informatie over uw zoon/dochter te geven voor zover dit nog niet in de overdracht heeft plaatsgevonden. De uitnodigingen voor de startgesprekken zijn vorig week  al verstuurd. Mocht u niet kunnen, onderling ruilen is prima. In de planning is rekening gehouden met ouders die meerdere kinderen op onze school hebben. Bij de startgesprekken zijn de kinderen niet aanwezig. Bij de rapportbesprekingen in februari zijn de kinderen wel aanwezig. 


Contactouders en enquête ouderparticipatie

Tijdens de startgesprekken wordt u gevraagd of u contactouder wilt zijn. Dit houdt in dat u een groeps-app aanmaakt, dat u ouders vraagt te rijden bij excursies als dit wenselijk is en dat u samen met de leraar en de activiteitencommissie eventueel een aantal praktische zaken in de klas regelt. 
U kunt zich dus tijdens het startgesprek hiervoor opgeven. 


Kanjerlessen in de eerste schoolweken

In de eerste schoolweken moeten de kinderen wennen aan de nieuwe leerkracht en weer wennen aan elkaar. Daarom wordt er in de eerste schoolweken extra aandacht besteed aan Kanjeroefeningen en worden de schoolregels weer besproken. Op de foto ziet u de klassenregels die groep 6 en groep 1/2A al samen hebben opgesteld. Dit kan dus, op de schoolregels na,  per klas verschillend zijn. 


Schoolregels en klassenregels

Onze drie schoolregels zijn

-Wij helpen elkaar

-Wij zijn eerlijk zonder te kwetsen

-Wij zijn zuinig op onze omgeving.

Klassenafspraken

In de eerste schoolweek maken de kinderen zelf, samen met de leraar, klassenafspraken. Deze klassenregels worden in de klas opgehangen, onder de schoolregels. 
Gymnastiekonderwijs

De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 gaan met de bus naar de sporthal ‘Het Binnenveld’, aan de Marijkeweg. Zo’n eerste week is het nog even wennen ook voor de buschauffeurs omdat het erg nauw steekt wat vertrektijden betreft. De leerlingen uit groep 5-8 gymmen mee met hun leeftijdgenootjes. Dat is deze week prima gegaan!

De gymtijden zijn:

dinsdag:   10-45 - 12.15 uur: groep 7 t/m 8 heeft anderhalf  uur gym

dinsdag:   12.55 -13.40 uur: groep 3 t/m 4 heeft drie kwartier gym en zijn om 14.00 uur weer terug op school. Houdt u er rekening mee dat dit op deze dag soms 14.05 uur kan zijn. 

donderdag:  8.50 - 10.20 uur: groep 5 t/m 6 heeft anderhalf uur gym.

donderdag: 10.35 - 11.20: groep 3 t/m 4 heeft drie kwartier gym

Sportkleding:
Wilt u uw kind op dinsdag en donderdag sportkleding meegeven? Het liefts sportschoenen zonder zwarte zolen, zodat er geen strepen op de vloer achterblijven.
 


Gymdocenten van sportservice Wageningen

Wij zijn heel blij met onze vakdocenten, waarvan er dit schooljaar drie nieuw zijn.
Op dinsdag geven les: juf Minke en juf Marieke
Op donderdag geven les: juf Jeanne en meester Michiel.
Wij heten hen van harte welkom en wensen hen een  bewegingsvol, samenwerkend en actief schooljaar toe!


Gierzwaluwkastjes aan de schoolmuur

Vorig schooljaar hebben de leerlingen uit groep 5 mini gierzwaluwkastjes-sleutelhangers met juf Jip gemaakt. Deze zijn tijdens Molenmarkt uitgereikt aan de donateurs van gierzwaluwkastjes. Juf Susanne is één van initiatiefnemers van deze actie.  Vandaag zijn er in Wageningen 40 gierzwaluw- kastjes opgehangen, waarvan de eerste vijf aan de muur van de G.J. van den Brinkschool.
Wethouder Dennis Gudde bevestigde het vijfde nestkastje em had een vooraf een leuk gesprek met de kinderen uit (inmiddels) groep 6 over de nestkastjes en de gierzwaluw.  Ook reikte de wethouder het eerste adoptiecertificaat uit aan Roan uit groep 6. Wat een leuk project is dit geweest! Met dank aan juf Susanne en juf Jip!

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Vanwege de privacywet (AVG) vragen wij u ieder schooljaar toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind en voor het vrijgeven van telefoonnummers.  In de bijlage van deze Brinkberichten leest u daar meer over.
U hoeft het formulier niet uit te printen en in te vullen.  Tijdens het startgesprek wordt u gevraagd het formulier in te vullen, dwz wel of niet aankruisen en uw handtekening zetten.

Groep 3 leert lezen

Deze week leren de leerlingen uit groep 3 vier letters  (r, d, en i). Hoe stoer is dat? De vierde letter, de  ‘k’ wordt morgen aangeleerd. Op onze school gebruiken we leesmethode ‘Lijn 3’. Deze methode sluit  perfect aan bij de taal-spellingmethode Staal die in de groepen 4 t/m 8 gebruikt wordt. De kinderen leren eerst losse letters en daarna de woorden. Als de letters aangeleerd worden, wordt dat gedaan in de ordening van medeklinkers en klinkers. De klinkers zijn: lange klanken (oo, aa, ee, uu), korte klanken ( o, a, e, u, i) en twee-teken-klanken (oe, eu, ui, ie, au, ou, ei, ij).  Bij elke klank hoort ter ondersteuning een gebaar, zodat de kinderen zich de letters goed in kunnen prenten. Schoolfotograaf Nelleke

Maandag 16 en dinsdag 17 september komt de nieuwe schoolfotograaf Nelleke Uenk. Zij heeft vorig jaar al meegelopen met onze schoolfotograaf Sannel, dus daar hebben wij veel vertrouwen in. In de bijlage leest u alvast hoe u zich op kunt geven voor de niet schoolgaande broertjes/zusjes.

Bijzonderheden in de maand september.

Maandag  2 september: centrale opening van het schooljaar op het schoolplein
Donderdag 5 september:  wethouder op bezoek in groep 6
Woensdag 11 september: bijwonen installatie kinderburgemeester met leerlingen van de leerlingenraad.
Maandag 16 en dinsdag 17 september:  schoolfotograaf 
16 t/m 19 september: deze week startgesprekken 
Donderdag 19 september:  het vrijheidsvuur wordt door groep 5-8 naar school gehaald
Dinsdag 24 september: vergadering medezeggenschapsraad
Woensdag 25 september: vergadering leerlingenraad
Woensdag 25 september: ontruimingsoefening
Donderdag 26 september: Schoolsportolympiade

Deze data komen ook zo spoedig mogelijk op de jaarkalender van onze website te staan. 

 
--
www.brinkschool.nl | Contact
Bijlagen
toestemmingsbrief_gebruik_beeldmateriaal_telefoonnummerl_1.docx
brief_schoolfotograaf_2.pdf