BrinkBerichten nr. 11

 

logo

BrinkBerichten

Wekelijkse nieuwsbrief
van de G.J. van den Brinkschool

 

Jaargang 2019 - 2020, nr. 11 / 21-11-2019
 

Verslag ouderavond 20 november

Minimaal tweejaarlijks organiseert de Wageningse Schoolvereniging een ouderavond. Gisteravond heeft de carrousel-ouderavond plaats gevonden. De deelnemers zijn als het ware zelf een carrousel en rouleren langs drie onderwerpen. Het eerste onderdeel was ‘Wat doet de leraarondersteuner?’  Mariska en Nicole (beiden fulltime leraarondersteuner) gaven een inkijk in hun dagelijkse werkzaamheden waardoor duidelijk werd hoe veelzijdig zij ondersteuning bieden; vooral aan de kinderen, maar ook aan het team! Het tweede onderdeel was ‘Een IPC-les’. Elsemiek (leraar groep 7) gaf een IP-les, waarbij het onderdeel ‘startpunt’ van het thema ‘de Kermis’ centraal stond. De conclusie was dat de aangeboden stof nu veel beter bleef hangen door zelf actief bezig geweest te zijn.  Er was een fijne werksfeer en de gemaakte producten bewaard Elsemiek om straks, als het thema aan de kinderen wordt aangeboden, te laten zien. Het derde onderdeel vormde de Algemene Ledenvergadering en het vierde onderdeel was de nazit aan de bar. Wij kijken terug op een waardevolle avond met veel afwisseling! Kort verslag ALV (Algemene Ledenvergadering)

Gisteravond werd tijdens de ALV afscheid genomen van twee bestuursleden en werd één  bestuurslid herbenoemd. Marlies de Wit, (moeder van Marit gr. 8 en Hidde gr. 6 en Maarten Kessel (vader van Ket gr. 6) traden als toezichthouder af. Marlies heeft voor ons als juriste veel betekend in de opzet van de nieuwe bestuursvorm waarin een verdeling is gekomen tussen uitvoerende en toezichthoudende bestuursleden. Door onze voorzitter werd zij hartelijk bedankt voor haar inzet.
Maarten had voorheen de portefeuille huisvesting en heeft de afgelopen vier jaar veel huisvestingszaken voor de school geregeld waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Tijdens de ALV deden de verschillende commissies verslag van hun activiteiten, is de voorzitter voor één schooljaar herbenoemd en heeft de penningmeester de financiën ten aanzien van het ouderfonds toegelicht inclusief het voorstel voor een wijziging in de ouderbijdrage. 

Afrekening en begroting ouderfonds en vaststelling ouderbijdrage over huidig schooljaar

Het bestuur heeft samen met de penningmeester van de activiteitencommissie (Catja van Haren) de afrekening gemaakt voor het ouderfonds over 2018/2019. Deze liet een onderbesteding zien doordat er meer subsidies zijn binnengekomen voor culturele vorming en deze dus niet uit het ouderfonds betaald hoefde te worden. Aangezien de meerjarenbegroting van de school als geheel er positief uitziet heeft het bestuur besloten om de kosten van het techniekonderwijs voortaan te boeken op de algemene begroting en niet meer op de begroting van het ouderfonds. Mede door de onderbesteding en het verschuiven van de kosten van het techniekonderwijs heeft gisteren de ALV ingestemd met het voorstel van het bestuur om de ouderbijdrage over het schooljaar 2019/2020 te halveren ten opzichte van het afgelopen schooljaar. Alle details kunnen gevonden worden in de aangehechte bijlage.
Contact voor meer informatie Paul van den Brink op: penningmeester@brinkschool.nl .
 

Podiumoptreden groep 6

Afgelopen vrijdag heeft groep 6 opgetreden voor de groepen 5 t/m 8. Van te voren hebben zij in groepjes een verhaal uitgekozen uit het Meester Jaap boek. Hier hebben ze zelf een toneelstuk van gemaakt. Er waren vier korte toneelstukjes en als afsluiting heeft een groepje een dans laten zien. 


Dammen

Afgelopen woensdagmiddag heeft het schooldamtoernooi plaatsgevonden. Onze school nam met twee teams deel. Ons tweede team, bestaande uit Teuns S, Jan G., Ket en Rembrandt heeft de vierde plaats behaald. Een knappe prestatie! Met dank aan hun coach Mirella (moeder van Rembrandt).  Het eerste team, bestaande uit Naomi, Teun B. Daniel, Thijs en Nico is kampioen geworden! Daar zijn we natuurlijk ongelooflijk trots op, vooral omdat dit nog niet eerder gebeurd was. Goed gedaan hoor! Ook veel dank voor hun coach Jeroen.(Vader van Teun) 
Schoen zetten

Op woensdag 27 november mogen alle leerlingen van onze school hun schoen zetten in de klas.
Hopelijk weet de Sint waar onze school staat en vinden we op donderdagochtend een gevulde schoen.


Junior Dijkdenkers

De kinderen van groep 5-8 hebben als Junior Dijkdenkers deelgenomen aan een project.
Dit project bestaat uit een excursie over de Grebbedijk, lessen over de Wageningse Dijkdoorbraak van 1855 en innovatietechnieken voor de versteviging van de Grebbedijk. De Junior Dijkdenkers mochten meedenken over de toekomst. 
Het project werd afgesloten met het maken van stop motion filmpjes.
Zie filmpje op youtube:  https://youtu.be/07V4_bIEcQ0 .
 

Bedankt activiteitencommissie!

Afgelopen maandagavond hebben de leden van de activiteitencommissie met hulp van enkele andere ouders en leraren de school versierd. Het is echt prachtig geworden! Vooral de vele detail vielen de leerlingen de volgende dag op! Reuze bedankt allemaal voor het vele werk dat jullie op één avond verricht hebben. De school is nu helemaal in Sinterklaasfeest en wij ontvangen graag de goedheiligman en zijn roetveegpieten, witte pieten en zwarte pieten.


 

Gezonde Sint-traktatieIngekomen bericht van de schoolfotograaf

Herinnering. De schoolfoto's staan via de website alweer een tijdje online. Als u wilt kunt nog bestellen. Mocht u het wachtwoord niet meer weten, mailt u me dan gerust,
mijn mailadres is: nelleke@fotuniek.nlMet vriendelijke groet,
Nelleke Uenk-Gerards
web. Fotuniek.nl
 
--
www.brinkschool.nl | Contact
Bijlagen
ouderfonds_alv_2019_11_20.pdf