BrinkBerichten nr. 28

 

logo

BrinkBerichten

Wekelijkse nieuwsbrief
van de G.J. van den Brinkschool

 

Jaargang 2019 - 2020, nr. 28 / 09-04-2020


Samenwerking ouders - leerkrachten

De leerkrachten werken in alle groepen hard aan het bieden van onderwijs op afstand. Met hulp van de thuiswerkende ouders! 
De samenwerking op onze school tussen ouders en leerkrachten is echt geweldig. Over en weer zijn er veel complimenten. Maar nu we op z’n minst t/m 28 april dicht blijven, of misschien nog langer, zal er steeds meer van ons allemaal gevraagd worden. Alle kinderen zijn bij ons goed in beeld, maar laat het gerust aan de leerkracht weten als u ergens tegenaan loopt. We kunnen elkaar helpen.
De week voor 28 april neemt het kabinet opnieuw een besluit over de maatregelen en wordt duidelijk wat dit betekent voor het onderwijs

Nieuwe leerstof en onderwijstijd 

De kinderen krijgen niet alleen oefenstof aangeboden, maar ook nieuwe leerstof met nieuwe instructies, omdat we zoveel mogelijk door willen gaan en stilstand willen voorkomen. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk doorgezet. 
Minister Slob geeft aan dat er van scholen niet verwacht wordt de onderwijstijd te registreren. Scholen hoeven geen onderwijstijd te compenseren in vakanties, ook niet in latere jaren. Het toezicht van de Onderwijsinspectie wordt hierop aangepast. 

Schoolkalender / Egg Drop

De Egg Drop is op de donderdag voor Pasen, één van de hoogtepunten van groep 8. Het is voor groep 8 teleurstellend dat de Egg Drop niet door kan gaan, maar begrijpelijk vanwege de coronacrisis. Meester Guido gaat met zijn leerlingen bekijken of de Egg Drop wel of niet ingehaald gaat worden en zo ja, in welke vorm. 

Veel gestelde vragen over opvang

(bron: website Rijksoverheid)
Voor welke kinderen is er noodopvang? 
Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep, kunnen blijven werken.
Zie lijst cruciale beroepen Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op noodopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Ook worden kinderen uit kwetsbare gezinnen opgevangen. 
Wie zorgt er voor noodopvang?
Gemeenten coördineren de noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen. Zij moeten zorgen voor voldoende aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 tot circa 12 jaar (tot leeftijd einde basisschool), inclusief leerlingen van het speciaal (basis) onderwijs.
Waar is de noodopvang?
Het is de bedoeling om de noodopvang zoveel mogelijk op de eigen school of opvanglocatie te organiseren. Maar als het nodig is, kunnen kinderen ook op een andere school of opvanglocatie worden opgevangen. Het is toegestaan om kinderen (van verschillende leeftijden) in groepjes op te vangen. De opvang en begeleiding van jonge kinderen die nog niet naar school gaan, moet worden geboden door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en voor de oudere kinderen (tussen 4 en 12 jaar) door leerkrachten, onderwijsassistenten of pedagogisch medewerkers. 

Schoolkalender / studiedag gaat niet door

In de schoolkalender staat voor de groepen 1 t/m 6 op vrijdag 24 april een lesvrije dag (een studiedag voor de leerkrachten) gepland. Deze lesvrije dag gaat niet door. Vrijdag 24 maart gaat het thuisonderwijs door en is er (gewoon) opvang op school voor de kinderen van wie de ouders in een cruciaal beroep werken.

Verschil tussen de letter V en F

Juf Gonny leert in de schoolopvang het verschil tussen de letter V en de letter F aan. Je kunt bij de letter V de trilling in je keel voelen. We proberen de kinderen in de opvang zoveel mogelijk individueel aandacht te geven. 

Tips van de Gezonde School

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl.  Gezonde School THUIS biedt praktische adviezen, tips en activiteiten, ook voor basisscholen (primair onderwijs). 

Reminder: op Goede Vrijdag en tweede paasdag is de school gesloten voor opvang.

Deze twee dagen zijn voor iedereen een vrije dag. Ondanks de coronacrisis wensen wij jullie met Pasen veel plezier rondom het huis en wensen wij iedereen mooi weer toe!

--
www.brinkschool.nl | Contact