BrinkBerichten nr. 13

 

logo

BrinkBerichten

Wekelijkse nieuwsbrief
van de G.J. van den Brinkschool

 

Jaargang 2020 - 2021, nr. 13 / 03-12-2020
 

Sinterklaas op school

Vrijdag 4 december a.s. ontvangen wij Sinterklaas en zijn Pieten op school. 
Groep 1 t/m 4
Wilt u uw kind iets vroeger naar school brengen? De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 gaan om 08.25 uur naar binnen om in de speelzaal Sinterklaas te ontvangen.  Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd op school is? Alvast bedankt voor de medewerking!
Groep 5 t/m 8
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 worden  uiterlijk om 8.20 uur op school verwacht.  Eerst brengen zij hun surprise naar de klas. De bedoeling is dat deze groepen om 8.25 uur langs de Ceresstraat op straat  staan om een erehaag te maken voor Sinterklaas en hem toe te zingen.  Groep 6,7 en 8 aan de linkerkant van school uit gezien) van de Ceresstraat , de groepen 5 en 5-8 aan de rechterkant. Als Sint in school is gearriveerd, gaan deze groepen via de hoofdingang/ kleuterplein naar hun eigen lokaal. De kinderen staan bij hun eigen groep en leerkracht. 

Schaakles 

Groep 5-8 krijgt elke week schaakles van juf Anja. Deze week mochten de kinderen pepernootschaken. Ook werd er een schaakpartij tussen Sint en Piet geanalyseerd. De partij die plaatsvond op de stoomboot in de Golf van Biskaje. 

Hulp gevraagd: Tijdschrift

Aan het einde van het jubileumjaar zal er een tijdschrift uitgegeven worden met daarin alle hoogtepunten. We zoeken een ouder die de leerlingen wil helpen met het schrijven van artikelen. Heeft u interesse om dit samen met onze leerlingen te doen? U kunt zich aanmelden hiervoor via mariska.stap@brinkschool.nl 

Brainstormavond strategisch beleidsplan met ouders

Deze week heeft er een brainstormavond plaatsgevonden met een aantal zeer geïnteresseerde ouders. Onder leiding van Guido en Alice werden er in kleine groepen (3 volwassen) verschillende acties uitgevoerd waarbij concreet veel informatie opgevraagd werd.  Deze ouders bedanken wij heel hartelijk voor hun input. Het heeft ons veel informatie opgeleverd wat verwerkt gaat worden in het strategisch beleidsplan 2020-2024.
Medio januari wordt het nieuwe beleidsplan ter goedkeuring voorgelegd aan het team, bestuur en de medezeggenschapsraad. Ook de leerlingen uit de leerlingenraad wordt nog gevraagd input te leveren. 

Sinterklaasliedjes spelen 

De kleuters kunnen zelf prachtige muziek maken op de ‘klokken-bellen’. Door de corresponderende kleur van iedere muzieknoot bij de klokken-bel te zoeken ontstaat er een mooie melodie. Prachtig!

Pietengym

Tijdens de gymnastiekles hebben de groepen 3 t/m 8 aan Pietengym gedaan, waarbij de leerlingen uit de groepen 3 en 4 hun Pietendiploma hebben gehaald. Pietengym is de leukste gymles in december!Bericht vanuit de Medezeggenschapsraad

Enige tijd geleden is de medezeggenschapsraad (MR) in de nieuwe samenstelling bijeengekomen. De MR bestaat uit onderwijzend personeel van de school en uit ouders van de leerlingen. Het is de taak van de MR om beide groepen te vertegenwoordigen in het gesprek met het schoolbestuur. Het gesprek kan hierbij onder andere gaan over het adviseren over de  begroting van de school, het meepraten over de aanstelling van nieuw onderwijzend personeel en het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement.
In de eerste bijeenkomst van de MR zijn de leden aan elkaar voorgesteld en is van gedachten gewisseld wat voor de verschillende leden de reden was om in de MR plaats te nemen. Het werd in deze eerste bijeenkomst duidelijk dat er in ieder geval twee zaken zijn die door de gehele MR gedragen worden. Zo behoeft de zichtbaarheid van de MR en de communicatie naar de ouders en het onderwijzend personeel aandacht. Deze twee zaken zullen in het aankomend jaar aangepakt worden.  Leden MR:
Vanuit het onderwijzend personeel:            
-  Nicole
-  Astrid
-  Guido
Vanuit de ouders
-  Helga
-  Irene
-  Jeroen

INGEKOMEN BERICHT


Ouderen gezocht!

Woonde u tussen 1940 en 1945 in Wageningen en wilt u uw ervaringen delen met onze leerlingen? Voor het schoolproject ‘Oorlog in mijn Buurt’ zijn we naar u op zoek. Bij dit schoolproject staat de ontmoeting tussen ouderen en leerlingen uit groep 7 en groep 8 centraal. De kinderen krijgen diverse gastlessen op school en gaan vervolgens in kleine groepjes langs bij mensen die tijdens de oorlog in hun buurt hebben gewoond. We zijn doorlopend op zoek naar mensen die de oorlog in de stad hebben meegemaakt en die graag een gesprek met enkele goed voorbereide elf- en twaalfjarigen over deze periode willen voeren. Wij denken dat elke buurt en elke stad unieke verhalen heeft die niet verloren mogen gaan. De kinderen zullen deze verhalen als erfgoeddrager meenemen in hun leven. Heeft u meer vragen of wilt u zich aanmelden voor dit project? Natuurlijk houden we ons aan de huidige Corona maatregelen. Neem dan contact op met Anika van de Peut:  anika@inmijnbuurt.org of 06-31919800. Zie ook www.oorloginmijnbuurt.nl:

 
--
www.brinkschool.nl | Contact