BrinkBerichten nr. 33

 

logo

BrinkBerichten

Wekelijkse nieuwsbrief
van de G.J. van den Brinkschool

 

Jaargang 2020 - 2021, nr. 33 / 27-05-2021
 


Verslag MR-vergadering 20 april

Enige tijd geleden hield uw MedezeggenschapRaad (MR) haar periodieke vergadering. Tijdens deze vergadering passeerden veel onderwerpen waaronder het vrijkomen van een plekje in de MR. De vrije plek is ontstaan omdat Helga na ACHT jaren de MR gaat verlaten. Ondertussen is via de Brinkberichten al gezocht naar ouders die haar plek willen innemen. Deze zoektocht leverde drie kandidaten op waarmee de MR de procedure gaat beginnen. De openstaande plek van vicevoorzitter van de MR is inmiddels opgevuld.
Alice Haak gaf tijdens de MR-vergadering een toelichting op de jaarrekening 2020 en de meerjarenbegroting. Op de Algemene Leden Vergadering (23 juni) zal de penningmeester een volledige toelichting op de meerjarenbegroting geven. Voor nu kan de MR melden dat Alice Haak de huidige tekorten toelichtte en uitleg gaf over hoe de Brinkschool financieel gezond blijft. De MR kon – na deze toelichting en uitleg – volmondig instemming verlenen aan de meerjarenbegroting.
In Brinkberichten nr. 30 maakte de G.J. van den Brinkschool bekend dat in het aankomende schooljaar 21-22 helaas afscheid genomen gaat worden van juf Marja en juf Gonny. Om voor goede vervanging van deze twee kanjers te komen neemt Irene (lid van de Ouder MedezeggenschapsRaad (OMR) zitting in de Benoemings- en Advies Commissie (BAC). In het kader van de verdere personeelsbezetting is tijdens de MR het meerjarenformatieplan besproken en toegelicht. Tot zover het korte verslag van de MR vergadering. Een digitale versie van de notulen van de gehouden vergadering is op te vragen. Mocht hier behoefte aan zijn, zien wij uw vraag graag tegemoet. 
Met vriendelijke groet, uw MR. Voor deze: Jeroen Zwetsloot-Findenegg 

Lustrumjaar G.J. van den Brinkschool 100 jaar

Zoals u weet zijn er iedere maand feestelijke activiteiten vanwege ons honderdjarig bestaan. (zie deze jubileumkalender)
Op de leerlingenraaddag in maart kreeg elke klas tijd voor: film kijken en popcorn eten, een escaperoom met de hele klas spelen, spelletjes spelen, broodje knakworst eten, eieren zoeken (kleuters), en springen op het springkussen. In mei stond de verrassing bij het buitenspelen op het programma.
Ondanks dat het weer roet in het eten dreigde te gooien, bleef het gelukkig droog en kon de onderbouw losgaan op een springkussen in de speelzaal en de leerlingen uit de bovenbouw konden een balletje trappen in de opblaasbare pannakooi. Op 31 mei wordt ons eeuwfeest gevierd samen met de Vereniging Bijzondere Scholen. 
Nu staat juni voor de deur en dan mogen de leerlingen aan de bak met het opvoeren van de schoolbrede musical. Door de geldende COVID regels is het helaas onmogelijk dat ouders de musical bijwonen. Zoals het er nu naar uitziet zal de musical opgenomen worden en/of via een “livestream” uitgezonden worden. De details worden zo spoedig mogelijk via de mail en klassenapp bekend gemaakt.

G.J. van den Brinkschool, H.J. Piekschool en VBS 100 jaar

Maandag 31 mei is er een feestelijke activiteit samen met de VBS, de Vereniging Bijzondere Scholen, waar wij lid van zijn. Ook de VBS en de H.J. Piekschool bestaan in 2021 honderd jaar! In een soort roadshow komt de VBS eerst bij ons en gaat de dag daarna door naar de H.J. Piekschool. Er komt die dag een filmploeg in onze school.  Daarom is u gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van het beeldmateriaal. 

De schoolreisjes worden verschoven naar september 2021

Ondanks de versoepelingen worden er nog geen groepen toegestaan in pretparken en dierentuinen. Als dit op het laatste moment wel toegestaan wordt zijn wij te laat om hierop te anticiperen. Daarom is besloten om de schoolreisjes te verplaatsen naar september 2021.  Dit is overmacht, we kunnen niet anders en het is een prima alternatief.

Schoolkrant nr. 2

Morgen verschijnt de tweede digitale schoolkrant, van kinderen, voor en door kinderen.  U kunt deze vinden op https://schoolkrant.brinkschool.nl
De leerlingen die in de redactie zitten, zie foto, zijn deze week alle klassen langs gegaan om wat meer bekendheid te geven aan de schoolkrant en om kinderen, als freelancer, uit te nodigen ook een stukje te schrijven. Iedere laatste vrijdag van de maand verschijnt de Brinkkrant, de schoolkrant. Om deze te kunnen lezen heeft u een wachtwoord nodig. Het wachtwoord is bij alle kinderen bekend.

100-jarig bestaan: gedichtenbundel (boek) en sponsoren

Elk kind schrijft een gedicht. Elk gedicht wordt geplaatst met naam en toenaam. We maken er samen een prachtige dichtbundel van! Onze school heeft 180 gezinnen. Het zou toch mooi zijn dat elk gezin dit feestelijke boek kan aanschaffen! Wij zijn op zoek naar sponsoren, zodat we het boek voor € 12,50 kunnen aanbieden in plaats van € 17,50. De school sponsort zelf natuurlijk ook. Als er vijf ouders zijn die met hun bedrijf € 100 willen sponsoren, of tien ouders die voor  € 50,- willen sponsoren zijn we er al uit. Als u hiervoor interesse heeft wilt u dit dan laten weten aan Alice? directie@brinkschool.nl  In een eerder gestuurde mail is hierover ook informatie gegeven. 

Kort verslag schoolkamp groep 8

Wat was het een fantastisch kamp!  En wat fijn dat dit coronaproof kon doorgaan. De kinderen hebben genoten en hadden gelukkig weinig last van de regenbuien. Meester Guido vertelde een spannend verhaal waarop een nachtwandeling volgde. Ook  vlotten bouwen, nature cooking en een ‘high rope’ boomroute in het klimbos stonden op het programma. Natuurlijk ontbrak een gezellig kampvuur niet. 
Oefenen voor de musical

Onder leiding van twee externe docenten (Francesca en Alice) wordt er,  op  van te voren afgesproken dagen,  geoefend voor de musical. Vandaag was de laatste oefendag. De muziek gonst door de school!  In elke klas wordt gezongen en in de  speelzaal wordt flink toneel gespeeld. De leerlingen uit groep 7 spelen alle individuele  rollen; de andere groepen hebben één gezamenlijke rol en zingen gezamenlijk één lied. 
Ook aan het decor en aan alle attributen is hard gewerkt. Twee ouders, Chantal en Kim, hebben hierbij flink geholpen. We zijn er klaar voor! 


INGEKOMEN BERICHT 

BFF Meiden Voetbal Toernooi

Vanuit SKV bereikte ons het verzoek dit bericht over het BFF Meiden Voetbal Toernooi te plaatsen. Wij dragen alle sporten een warm hart toe. 


 
--
www.brinkschool.nl | Contact