BrinkBerichten nr. 34

 

logo

BrinkBerichten

Wekelijkse nieuwsbrief
van de G.J. van den Brinkschool

 

Jaargang 2020 - 2021, nr. 34 / 03-06-2021
 


Fietscontrole groep 7 en 8

In verband met het verkeersdiploma zijn deze week de fietsen van de leerlingen uit de groepen 7 en 8 gecontroleerd door de rijwielzaak ‘Van de Wetering Tweewielers’.  Met dank aan Bart (de vader van Nico uit gr. 6) die dit namens de verkeerscommissie Wageningen geregeld heeft. Vorig schooljaar waren de fietsen van de leerlingen uit groep 8 niet gecontroleerd vanwege de lockdown. Op deze manier kon dat mooi ingehaald worden.

Schoolbrede musical in theater Junushoff

Vandaag zijn de opnames van de schoolbrede musical:  30 Apen, 2 koningen en 1 kopje suiker. Aan alle ouders was al via de groepsapp kenbaar gemaakt dat de musical wordt opgenomen. Na de montage wordt de link met alle ouders gedeeld. Alle leerlingen zijn er erg druk mee geweest. Vooral de leerlingen van groep 7, die gezamenlijk de hoofdrollen op zich namen.


Medezeggenschapsraad

Naar aanleiding van een oproep in de Brinkberichten nr. 30 (eind april) hebben zich drie ouders verkiesbaar gesteld voor de oudervertegenwoordiging binnen de MR.  Het is geweldig dat ouders belangstelling hebben om zitting te nemen in de MR! 
De verkiesbare ouders stellen zich op het stembiljet, dat morgen aan de leerlingen wordt meegegeven, aan u voor. Ook vindt u op het stembiljet de spelregels van de MR-verkiezing. U kunt uw stem uitbrengen tot uiterlijk vrijdag 18 juni 14.15 uur.  Hiervoor staat een stembus in school.

Gedichtenbundel

De gedichtenbundel wordt prachtig! Fijn dat er zoveel sponsoren gevonden zijn waardoor het boek een stuk goedkoper aangeboden kan worden. (Per gezin kan een  boek voor tien euro gekocht worden). Voor de zekerheid treft u het bestelformulier nog eens als bijlage bij deze Brinkberichten aan. Sommige ouders hadden hierom namelijk gevraagd, omdat het meegegeven bestelformulier kwijt was geraakt. 


PIRLS onderzoek begrijpend lezen

De leerlingen uit de groep 6 en groep 8 hebben deze week deelgenomen aan een onderzoek naar de vraag hoe kinderen leren lezen. PIRLS staat voor Progress in International Reading Literacy Study en is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de vaardigheid in begrijpend lezen bij basisschoolkinderen uit groep 6 en 8. Het onderzoek vindt om de vijf jaar plaats en wordt in opdracht van het ministerie  OC&W en de onderwijs inspectie uitgevoerd door onderzoekers van het Expertisecentrum Nederlands.  Er wordt onderzocht welke kenmerken van de leerlingen en de school invloed hebben op de leesvaardigheid van leerlingen. Ook wordt onderzocht in welke mate de thuissituatie van leerlingen invloed heeft op hun leesvaardigheid. Wij bedanken de ouders van deze leerlingen voor hun toestemming en zijn benieuwd naar de resultaten. 


Alle Scholen Verzamelen

Tijdens Alle Scholen Verzamelen afgelopen vrijdag waren de kinderen van groep 5-8 echte onderzoekers. Samen met andere basisschoolleerlingen door heel Nederland verzamelen leerlingen data, die gebruikt worden bij een groot onderzoek. Dit jaar draait het om het onderwerp waterkwaliteit samen met stichting Drinkable Rivers. 13 proeven werden door onze kinderen in groepjes uitgevoerd bij de Rijn. Wat boften we met het weer.


Nog geen versoepelingen in het primair onderwijs

Het kabinet heeft vandaag besloten om de maatregelen in het primair onderwijs nog niet te versoepelen. Het volgt daarmee het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de huidige maatregel rond cohorten nog niet los te laten.

Traktaties niet meer verpakt

Een versoepeling die wij in ieder geval wel doorvoeren is dat de verjaardagstraktaties niet meer verpakt hoeven te worden. Wel graag gezonde tractaties.

Stagiairs

Dit schooljaar zijn wij erg tevreden over alle stagiairs! Zij zijn eerste- en tweedejaars en erg leergierig en betrokken. Complimenten aan Jeroen (groep 1/2C), Laura groep (1/2B), Nathalie (groep 5) en Rick (groep 8). Jammer dat ze nog geen vierdejaars zijn want dan kunnen goede stagiairs doorstromen als er een vacature is. Dat is onder andere ook een van de redenen waarom we opleidingsschool willen worden, want dan ontvangt de school ook vierdejaars studenten.
 
www.brinkschool.nl | Contact
Bijlagen
bestellijst_leerling_docx.pdf