Algemene maatregelen coronavirus G.J. van den Brinkschool

Alle personen, leerlingen, medewerkers en ouders, moeten zich op school  houden aan de huidige maatregelen Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus | Coronavirus COVID-19

Leraren en andere medewerkers moeten onderling 1.5 meter afstand tot elkaar bewaren, voor basisschoolleerlingen is dit verplicht.  

Verder blijven de school maatregelen die vóór de zomervakantie genomen zijn van kracht.  Deze maatregelen zijn gebaseerd op het landelijke coronaprotocol basisonderwijs

Leerlingen

  • Kinderen tot en met groep 8 kunnen wel naar school als ze neusverkouden zijn, zonder andere klachten. Als ze wel andere klachten hebben, zoals koorts of benauwdheid, blijven ze thuis. 
  • Ook kinderen kunnen worden getest. Dit verloopt op dezelfde wijze als bij volwassenen, online via www.coronatest.nl, of telefonisch via 0800 – 1202. Na een negatieve test mogen kinderen weer naar school.
  • Ook kinderen, ongeacht leeftijd, die in quarantaine zitten vanwege een zieke huisgenoot blijven thuis.
 

Ouders 

Tijdens het halen en brengen van de kinderen komen de ouders niet in school. Voor ouders van driejarige kleuters, die aan het wennen zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Als u de leerkracht wilt spreken bent u uiteraard wel van harte welkom in school! In school dragen de mewerkers geen mondkapjes. Als u uitgenodigd wordt voor een gesprek over uw kind, één op één wordt dit namelijk wel gedaan, dan hoeft u in het schoolgebouw geen mondkapje te dragen.  

 

Ventilatie en onderwijs

De G.J. van den Brinkschool baseert zich op de informatie van de overheid ten aanzien van  Het coronavirus en ventilatie in gebouwen | Coronavirus COVID-19 Wij baseren ons hierbij op de Handreiking coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen opgesteld door de PO Raad.

Concreet betekent dit dat er voor elke klas (betrouwbare)  CO2 meters zijn aangeschaft en dat er vóór 1 oktober in kaart is gebracht of het schoolgebouw voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Dit laatste conform het ambitieplan van het pas opgerichte LCVS (Landelijke coördinatieteam ventilatie op scholen). Het schoolgebouw voldoet aan deze eisen. 


logo