Algemene maatregelen coronavirus G.J. van den Brinkschool

Focus op onderwijs 

Vanwege de nieuwe maatregelen moeten wij terughoudend zijn met het toelaten van ouders in de school. Dat vinden wij ook vervelend, maar als u specifieke vragen heeft over uw kind, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Als school willen wij ervoor zorgen dat uw kind goed en veilig onderwijs kan volgen en onze personeelsleden veilig onderwijs kunnen geven. Samen met ouders willen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we de focus op het onderwijs en het lesgeven kunnen leggen.

Het recente corona protocol 

Aangescherpt ‘snottebellenbeleid’

Dringend advies: gebruik svp zelftesten bij kinderen met een lichte verkoudheid. Als de uitslag negatief is mogen de kinderen naar school; als er sprake is van chronische luchtweg- of verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts zonder koorts/benauwdheid mogen de kinderen  sowieso wel  naar school. Als de uitslagpositief is maakt u een afpraak bij de GGD. De afspraak kan gemaakt worden via 0800 – 1202 of via www.coronatest.nl als uw kind een DigiD heeft. Het hebben van een DigiD voor uw kind is erg handig, dan kunt u de uitslag makkelijker en eerder online inzien.

Mondneusmasker

 • Dringend advies voor leerlingen groep 6, 7, 8, en 5-8, bij verplaatsingen deze te dragen, mag in de klas af, maar wel graag in de bus naar de gym.
 • Verplicht voor personeel bij verplaatsingen, mag in de klas af.

 
Zelftesten

 • Dringend advies aan  leerlingen groep 6,7,8, 6-8, en personeel om 2x per week zelftesten te gebruiken (immuun of niet-immuun). Alleen voor mensen die korter dan 8 weken geleden een coronabesmetting doormaakten, geldt dit testadvies niet.
 • Het  rijk verstrekt deze zelftesten, zodra deze op school binnen zijn worden ouders en leerlingen nader geïnformeerd en gaat deze maatregel in. Alle scholen in het basisonderwijs ontvangen in principe in de week van 6 t/m 10 december een basisvoorraad zelftesten voor leerlingen. Voor de kerstvakantie zal er een tweede levering plaatsvinden die genoeg voorraad moet geven tot en met enkele weken na de kerstvakantie. Na de kerstvakantie stoppen deze automatische leveringen.  De zelftesten worden mee naar huis gegeven, zie www.zelftesteninhetonderwijs.nl

 
Halen en brengen

 • Graag afscheid nemen op het schoolplein. Ouders mogen niet in school, op een uitzondering na, maar dan graag met mondkapje en 1,5 m. afstand.
 • Groep 1/2C gebruikt de zijdeur, groep 1/2a, 1/2B, 3, 4, en 5 de hoofdingang, groep 6, 7 en 5-8  de achteringang, en groep 8 de brandtrap.

 
Groepsactiviteiten

 • Spelen op het schoolplein gaat gescheiden per groep. Alle leerlingen uit groep 3 t/m 8 gebruiken daarom een paar keer week het kleuterplein.
 • De Sinterklaasviering vindt per groep gescheiden van elkaar plaats. Sinterklaas wordt buiten welkom geheten en gaat vervolgens alleen naar de groepen 1 t/m 5. Elke klas wordt apart bezocht. 
 • De kerstviering wordt aangepast. Elke leerling eet de van thuis meegenomen kerstlunch in hun eigen klas. Helaas komt de gezellige bijeenkomst van ouders te vervallen. 
 • Het optreden van het schoolorkest (het ‘Brinkorkest’) en het ‘Brinkkoor’ wordt ter plekke gefilmd zodat alle klassen in hun eigen lokaal mee kunnen kijken.
 • Voor de onthulling van het kunstwerk, in het kader van ons honderd jarige bestaan, geldt hetzelfde.

 
Aanwezigheid externen

 • Externen komen in principe niet in het schoolgebouw.  Gesprekken met extern deskundigen vinden online plaats. 
 • Er wordt een uitzondering gemaakt als dit in het belang is voor de voortgang van het onderwijs aan de leerlingen. Zo blijven de stagiairs in deze periode de school bezoeken. Hetzelfde geldt voor de vakleerkracht muziek. En om deze reden gaan ook de  PlusJeKlas lessen van Elsemiek en Marianne door en de tutor-leeslessen. 

 
Ventilatie en onderwijs

De G.J. van den Brinkschool baseert zich op de informatie van de overheid ten aanzien van  Het coronavirus en ventilatie in gebouwen | Coronavirus COVID-19 Wij baseren ons hierbij op de Handreiking coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen opgesteld door de PO Raad.

Concreet betekent dit dat er voor elke klas (betrouwbare)  CO2 meters zijn aangeschaft en dat er vóór 1 oktober in kaart is gebracht of het schoolgebouw voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Dit laatste conform het ambitieplan van het pas opgerichte LCVS (Landelijke coördinatieteam ventilatie op scholen). Het schoolgebouw voldoet aan deze eisen. 

 

Andere mening?

Heeft u een andere mening over het coronabeleid? Wilt u dit dan kenbaar maken bij de landelijke instanties die hierover gaan? U kunt dit bijvoorbeeld kenbaar maken bij het ministerie van OCW. Ook kunt u voor vragen en zorgen die u wilt uiten terecht bij de organisatie Ouders & Onderwijs (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 088 - 60 50 101.  

 

Communicatie en stappenplan bij een positief geteste leerling.

Als een leerling positief getest is dan hanteren wij onderstaande stappen
 
1. Melding van een besmetting
De ouders van de positief geteste leerling bellen zo snel mogelijk de directeur van de school. Het telefoonnummer van de directeur (Alice Haak) is : 06-83329648. Gevraagd wordt of de naam van het kind wel of niet bekend gemaakt mag worden. Gedurende het proces houdt de school met de ouders van de positief geteste leerling contact.
 
2. Contact met het scholenteam van de GGD
De directeur van de school treedt zo snel mogelijk in contact met het scholenteam van de GGD. Het scholenteam is binnen de GGD een gespecialiseerd team die scholen volgens het GGD protocol adviseert te handelen.
 • De besmettingsperiode is twee dagen voorafgaand aan de positieve constatering.
 • De GGD geeft aan of de hele klas wel of niet in quarantaine moet.
 
3. Contact met de ouders van leerlingen uit de klas van het positief geteste kind 
 • De ouders van de desbetreffende klas worden zo spoedig mogelijk door de directeur via mail en via de contactouder in de groepsapp van ouders ingelicht.
 • De ouders van de desbetreffende klas ontvangen via de directeur per mail een informatiebrief van de GGD. De GGD verricht bron- en contactonderzoek. Als u niet door de GGD gebeld wilt worden kunt u dat aangeven bij de directeur van de school. Op basis van dit     onderzoek krijgt iedereen die intensief contact heeft gehad met de besmette persoon het advies zich te laten testen en/of in quarantaine te gaan. Wij gaan ervan uit dat u dit advies opvolgt.
 • Op de vijfde dag na het laatste contact met de positief geteste leerling kunnen alle leerlingen uit deze klas getest worden. Als de uitslag negatief is mogen de leerlingen na de vijfde dag weer naar school. Als u uw kind niet wilt laten testen blijft het tien dagen in quarantaine. Quarantaine houdt in dat uw kind wel andere gezinsleden mag ontmoeten en dat de andere gezinsleden niet thuis hoeven te blijven.
 • Bij quarantaine ontvangt de desbetreffende klas een digitaal lesprogramma van de leerkracht. Lesboeken en werkschriften en zonodig een chromebook kunnen op school opgehaald worden. De leerkracht informeert de ouders wanneer deze opgehaald kunnen worden.
 
4.a Contact met het personeel (en zonodig personeel van een ketenpartner)
Het hele team wordt zo spoedig mogelijk door de directeur ingelicht. Uitgezocht wordt welk teamlid (of gastdocent, of vakdocent of stagiair) wanneer in contact is geweest met het positief geteste kind. Indien van toepassing wordt de BSO of kinderopvangorganisatie ingelicht. Als ouders vragen hebben dan checken de leerkrachten het antwoord bij de directeur, zodat er eenduidig gecommuniceerd wordt.
 
4.b. Contact met alle ouders van de school
Gelijktijdig communiceert de directeur via de mail aan alle klassen en via de contactouder in de groepsapp van alle klassen dat in groep x een leerling positief getest is op corona. De naam van de groep zal wel genoemd worden, maar de naam van het kind niet. Door dit kenbaar te maken kan iedere ouder voor zich een afweging maken. Vooral als u in contact staat met iemand die een verhoogd risico heeft.

logo