Informatie over een schooldag / de eerste schooldag  bij kleuters
De kleuters mogen vanaf 8.15 uur via de hoofdingang van de school naar binnen. Kinderen mogen zelf hun jas aan de kapstok hangen. Ze hebben een vast plekje. Ouders mogen de eerste schooldag even mee de klas in. Na de bel vertrekken de ouders. Vanwege COVID-19 mogen de ouders bij het halen en brengen van hun kind niet het schoolgebouw binnen komen. De ouders nemen afscheid van hun kleuter bij de ingang van het schoolplein. Voor de ouders van drie jarige kleuters die aan het wennen zijn wordt een uitzondering gemaakt.

Kringgesprek
Nadat de ouders de klas uit zijn begint de dag in de kring. De kinderen mogen vertellen, er worden liedjes gezongen en verschillende thema’s behandeld. Ook wordt er geoefend met dagen van de week, taaloefeningen en motoriek.

Planbord
Kinderen kiezen via het planbord een activiteit. Ze kunnen kiezen voor verschillende spelletjes, de zandtafel, de poppenhoek, knex, tekenen en vele andere activiteiten. De juf houdt in de gaten of er goed wordt gerouleerd. Kinderen spelen nog veel buiten, altijd onder toezicht.

Eten en drinken
Rond 10.00 uur is er een kleine eet- en drinkpauze. Kinderen mogen hiervoor drinken en iets lekkers, fruit of een koekje, meenemen. Rond twaalf uur is er een lunchpauze en eet de juf met de kinderen in de klas. In de eerste periode blijven de kinderen vaak middag thuis. In overleg met de ouders wordt dit afgesproken. Vanaf vijf jaar zijn de kleuters leerplichtig en volgen zij de volledige lestijd.

Ophalen
Op alle dagen van de week, maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag, kunnen ouders de kinderen om 14.00 uur ophalen. De leerkrachten blijven bij de kinderen op het plein staan totdat de ouders of verzorgers ze komen afhalen.

Gymles
De kinderen spelen veel buiten. Als het erg nat of heel koud is krijgen ze gymles in het speellokaal op school. Ze hebben nog geen speciale gymkleren nodig maar wel gymschoenen. Deze kan het kind aan het begin van het schooljaar meenemen. De schoenen blijven gewoon op school.

Speelgoed
Op maandag mogen kinderen een speeltje of knuffel mee naar school nemen. Op andere dagen liever niet.


logo