De leerlingen uit de groepen 1 en 2 krijgen kleutergym in het speellokaal van de school verzorgd door de groepsleerkracht.

Vanaf groep 3 hebben de leerlingen gymles in de sportcomplex Het Binnenveld, aan de Marijkeweg. Omdat deze afstand te ver is heeft de gemeente Wageningen busvervoer geregeld. De bushalte bevindt zich voor de hoofdingang van de school.

De gymlessen worden gegeven door verschillende vakdocenten: Kjille is onze eigen vakleerkracht en geeft les op dinsdag t/m donderdag. Minke (dinsdag) en Gedeon (donderdag) zijn vakleerkrachten van Sportservice de Vallei. 

De leerlingen uit de groepen 3 t/m 5 krijgen ieder drie gymlessen met een vakleerkracht. leerlingen uit groepen 6 t/m 8 krijgen twee gymlessen met een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Groep 5-8 gymt op donderdag 1,5 uur met de groeps- en vakleerkracht.


logo