De leerlingen uit de groepen 1 en 2 krijgen kleutergym in het speellokaal van de school.

Vanaf groep 3 hebben de leerlingen gymles in de sporthal Het Binnenveld, aan de Marijkeweg. Omdat deze afstand te ver is heeft de gemeente Wageningen busvervoer geregeld. De bushalte bevindt zich vlak bij de ingang van de school.

De gymlessen worden gegeven door de vakdocenten: Minke en Marieke op dinsdag en Jeanne en Michiel op donderdag. Ook geven er vaak stagiairs van de ALO, Academie Lichamelijk Opvoeding, les. De leerkracht is steeds bij de lessen aanwezig.

De leerlingen uit de groepen 3 en 4 hebben een gymles op dinsdag en donderdag.

De leerlingen uit de groepen 7 en 8 hebben twee gymlessen dinsdag en de leerlingen uit de groepen 5 en 6 hebben twee gymlessen op donderdag. De leerlingen uit de groep 5-8 gymmen met hun leeftijdsgenoten.

logo