De leerlingen uit de groepen 1 en 2 krijgen kleutergym in het speellokaal van de school.

Vanaf groep 3 hebben de leerlingen gymles in de sporthal “Olympia”.  Vanuit school lopen de leerlingen met de leerkracht hier naar toe.

De gymlessen worden gegeven door de vakdocent Kjille Kemperman en door stagiairs. De leerkracht is steeds bij de lessen aanwezig.

De leerlingen uit de groepen 3 en 4 hebben een gymles op dinsdag en donderdag.

De leerlingen uit de groepen 7 en 8 hebben twee gymlessen dinsdag en de leerlingen uit de groepen 5 en 6 hebben twee gymlessen op donderdag.

Na de herfstvakantie worden de gymlessen (voorlopig) gegeven in de nieuw gebouwde sporthal ‘Het Binnenveld’ aan de Marijkeweg.

logo