Na Iedere vakantie controleert de luizencommissie de leerlingen op luizen. Als er luizen geconstateerd zijn volgen er wekelijkse controles.
Het protocol voor luizencontrole en wat te doen als uw kind luizen heeft, is op school aanwezig (bij de leerkracht of bij de administratie).


logo