Aan de invoering van het continurooster, volgens het vijf gelijke dagen model, is een uitvoerig voorbereidingstraject aan vooraf gegaan. De werkgroep ‘Voorbereriding continurooster’ is gedurende het hele schooljaar 2016-2017 actief geweest. Dit heeft geresulteerd in ouderraadpleging en een vaststelling van gewijzigd beleid door bestuur en medezeggenschapsraad. Voor iedereen, leerlingen ouders, maar zeker ook voor het personeel heeft het vijf gelijke dagen model consequenties. Deze zijn van te voren goed doordacht.                               

Eten en spelen

De leerkrachten begeleiden de leerlingen de hele dag!
Zij eten rond twaalf uur samen met de kinderen in de klas. De leerlingen hebben vanaf groep 3 twee keer een speelkwartier: rond tien uur en rond 12 uur. Voorafgaand aan het eerste speelkwartier eten de leerlingen iets kleins, een appel of een ander fruithapje.

Tijdens de lunch hebben de leerlingen een half uur pauze: een kwartier voor de lunch en een kwartier voor het tweede speelkwartier buiten. Bij erg slecht weer spelen de kinderen binnen. Voor de lunch nemen de leerlingen brood, drinken en een theedoek mee. De theedoek wordt gebruikt als tafelkleed en gaat met kruimels en al weer mee terug naar huis. De leerkrachten zullen er op toezien dat de leerlingen voldoende tijd hebben om hun eten op te eten. Wilt u uw kinderen niet te veel eten meegeven? Vijf boterhammen bijvoorbeeld, is echt niet nodig.

Met de medezeggenschapsraad is een beweegbeleid opgesteld waarin afgesproken is dat er ook tussen de lessen door voldoende gelegenheid tot bewegen is. Ook houden de leerkrachten rekening met inspanning en ontspanning tijdens en na de lessen.

Drinken

In samenwerking met Sportservice Wageningen is de school vorig schooljaar gestart met het drinken van water. Iedere leerling heeft een waterbidon ontvangen. Tussen de lessen door mogen de leerlingen altijd water drinken wanneer ze maar willen. Dus eigenlijk hoeft u geen drinken mee te geven.

Evaluatie

Omdat het continurooster volgens het vijf gelijke dagen dit schooljaar nieuw is zullen bestuur, directie en team en medezeggenschapsraad  het rooster regelmatig evaleren en zo nodig bijstellen.

 

logo