Er zijn drie momenten in het jaar waarop leerkrachten aan ouders rapporteren hoe het met de kinderen gaat. In november vullen leerkrachten een formulier ‘start gesprek’ in. Ouders en leerkrachten bespreken naar aanleiding van dit formulier gezamenlijk hun eerste ervaringen met het kind in het nieuwe schooljaar.
In februari en in juni krijgen leerlingen een rapport mee naar huis waarin gemaakt werk van de leerlingen wordt beoordeeld en resultaten van toetsen bekend worden gemaakt.

Gesprekken
U wordt naar aanleiding van het formulier of rapport uitgenodigd voor een rapportgesprek. De roosters daarvoor worden zo zorgvuldig mogelijk gemaakt. Mocht de tijd u niet schikken, dan is het wenselijk dat u zelf met een andere ouder probeert te ruilen. Als dit niet lukt, zou het fijn zijn als u met de leerkracht(en) een afspraak maakt voor een ander tijdstip. Aan het eind van het schooljaar is er geen rapportgesprek meer. Mocht u of de leerkracht nog behoefte hebben aan een gesprek ten behoeve van de overdracht naar het volgende schooljaar, dan is daar gelegenheid voor.
De data van de rapporten en de rapportgesprekken staan vermeld op de jaarkalender


logo