Er zijn vier momenten in het jaar waarop de ouders de leerkrachten over hun kind informeren en omgekeerd, waar de leerkrachten de ouders informeren.

  1. In de eerste schoolweken vinden er startgesprekken plaats. In het startgesprek heeft u ongeveer een kwartier de gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht, om af te stemmen, en om informatie over uw zoon/dochter te geven voor zover dit nog niet in de overdracht heeft plaats gevonden. Tijdens dit gesprek informeren vooral de ouders de leerkrachten.
  2. In november ontvangt u een rapportage formulier over de vorderingen van uw kind. Facultatief kan hier een gesprek aan toegevoegd worden.
  3. In februari wordt het eerste leerlingrapport aan de leerlingen meegegeven. Naar aanleiding van dit worden u en uw kind uitgenodigd voor een rapportgesprek. Wij hechten er waarde aan dat uw kind bij de bespreking van het rapport aanwezig is. Verplicht is dit uiteraard niet. Als u zaken zonder aanwezigheid van uw kind met de leerkracht wilt bespreken raden wij u aan apart een afspraak te maken.
  4. Aan het eind van het schooljaar ontvangen de leerlingen het tweede rapport. Er volgt dan geen rapportgesprek meer. Mocht u, of de leerkracht, nog behoefte hebben aan een gesprek ten behoeve van de overdracht naar het volgende schooljaar, dan is daar gelegenheid voor. De data van de rapporten en de rapportgesprekken staan vermeld op de jaarkalender.

logo