In geval van ziekte dient u uw kind telefonisch via 0317-413395 of persoonlijk af te melden voor de school begint. Als een kind wat langer ziek is, kunt u met de leerkracht overleggen over thuiswerk.

Bij voorkeur bezoek aan (tand)arts niet onder schooltijd.
Een kind dat vaker zonder opgaaf van reden verzuimt, wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ouders, verzorgers worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld.


logo