Het bestuur van de Wageningse Schoolvereniging stelt drie jaarlijks samen met het personeel en de medezeggenschapsraad een strategisch beleidsplan op waarin de ambities, de speerpunten, voor de komende jaren zijn vastgelegd.

Hieronder kunt u het strategisch beleidsplan downloaden

Download stategischbeleidssplan


logo